Zgłoszeni

Lista Uczestników

Lp.  Imię i nazwisko Miejs­cowość Obiad  Escape Room 
Bogusław Szyszka Oława nie
Miłosz Wrza­łek Warszawa tak 1
Aneta Szczyrzyca Jaworzno nie
Kamil Górka Kraków nie
Tomasz Suchanek Wrocław nie
Adam Klimont Wałcz tak 2
Sła­womir Wol­ski Wrocław nie
Krzysztof Obrem­ski Wrocław nie
Bar­tosz Morawski Gli­wice nie
10  Maciej Sancewicz Gorzów Wielkopol­ski nie
11  Kazik Merklejn Szczecin tak 3, 4
12  Dawid Pikul Poz­nań nie
13  Mikołaj Ciep­lik Ostrzeszów tak 5
14  Maciej Skrzypczak Kędzierzyn-Koźle nie
15  Basia Obrem­ska Wrocław nie
16  Łukasz Tuszyński Chłopowo tak 6
17  Michał Szymkowski Wrocław nie
18  Ryszard Kor­pal­ski Wój­tow­ice nie
19  Agnieszka Walas Kraków nie
20  Michał Rogalewicz Poz­nań nie
21  Michał Dreczka Poz­nań nie
22  Zofia Gajew­ska Jele­nia Góra tak 7
23  Daniel Mundyk Jele­nia Góra nie
24  Michał Burak Wrocław nie
25  Michał Alabrudz­iński Włocławek nie
26  Joanna Juszczak Warszawa nie
27  Paweł Mazurek Polan­ica-Zdrój nie
28  Andrzej Kraska Wrocław nie
29  Maciej Nawrocki Babi­most tak 8
30  Bro­nisław Parada Polan­ica Zdrój nie
31  Piotr Wojtkowski Wrocław nie
32  Krzysztof Gibas Kraków nie
33  Adam Majeran Nowa Ruda tak 9
34  Robert Wag­ner Wrocław nie
35  Joanna Brychcy Katow­ice tak 10
36  Marta Świątkowska Wrocław nie
37  Krzysztof Sporczyk Piaseczno nie
38  Renata Andracka Zwola nie
39  Dorota Ostrowska Białys­tok nie
40  Dorota Sta­chowska Wydar­towo Pier­wsze nie
41  Kinga Bil­ska Ostrów Wielkopol­ski nie
42  Adam Motyl Jaskółki nie
43  Hanna Góźdź Ostrów Wielkopol­ski nie
44  Agnieszka Pal­czewska Ostrów Wielkopol­ski nie
45  Marcin Sta­chowski Wydar­towo I nie
46  Radosław Jachna Wrocław nie
47  Agnieszka Goniowska Wrocław nie
48  Andrzej Kwiatkowski Warszawa nie
49  Adam Grz­elec Poz­nań nie
50  Dawid Mierzchała Ostrów Wielkopol­ski nie
51  Dominik Ule­jczyk Będzin nie
52  Woj­ciech Gonet Wrocław nie
53  Karolina Mak Wrocław nie
54  Andrzej Klich Jaworzno nie
55  Mateusz Kró­likowski Wrocław nie
56  Kacper Zegadło Warszawa nie
57  Ryszard Żydaczewski Lubin nie
58  Piotr Potoczek Kraków nie
59  Arka­diusz Łydka Jaworzno nie
60  Natalia Woź­niak Dzi­wnówek nie
61  Monika Gawron-Cieś­lik Szczecin nie
62  Jerzy Luter Bytom nie
63  Mał­gorzata Sule­jew­ska Kraków nie
64  Piotr Broda San­domierz nie
65  Mał­gorzata Szczy­gieł Rad­wan­ice nie
66  Dar­iusz Putoń Ruda Śląska nie
67  Łukasz Bobowski Suched­niów nie
68  Marcin Rad­wański Nowa Wieś Wrocławska nie
69  Kon­rad Sowula Kraków nie
70  Szy­mon Dąbrowski Warszawa nie
71  Marta Bajorek Warszawa nie
72  Maciej Kuczyński Gdy­nia tak 11
73  Agata Kuć Star­gard nie
74  Maciek Dąbrowski Warszawa nie
75  Stanisław Rydzik Warszawa nie
76  Maria Uryga Kraków nie
77  Marek Sala­mon Bytom nie
78  Jerzy Niewiadom­ski Wrocław nie
79  Marcin Ceglarek Kraków nie

Leg­enda
Zupa pomi­dorowa
Żurek staropol­ski
Kotlet sch­abowy z ziem­ni­akami
Pierogi ruskie
tak 9 Uczest­nik zgłos­zony do zabawy Escape Room
tak 19 Uczest­nik w kole­jce do zabawy Escape Room (poza lim­item 10 miejsc)
nie Uczest­nik niezgłos­zony do zabawy Escape Room